پول

چندی پیش برام این سوال مطرح شد که پول برای چی درست شده ؟ چند سال پیش که به این موضوع فکر میکردم که پول رو چه کسی اختراع کرده،هر دفعه که به یاد سازنده و مخترع پول می افتادم به او ناسزا میگفتم و این تصور برای من به وجود می امد که چرا انسانها باید برای پول خود را به سمت نابودی ببرند و از نعمتی که خود زندگی است بهره نمیبرند و برای طمع هایی که برای خود ساخته اند دست به خود ویرانگری میزنند و گاهی مثلا با سرقت باعث…

ادامه

عزت نفس

انچه در این جا درباره عزت نفس میخوانید خلاصه مطالبیست که من در این باره اموخته ام و اگر کاستی در ان میبینید ببینید و از ان بگذرید و اگر هم انتقادی دارید خوشحال میشوم در زیر مطلب یاداشت بگزارید حدود دوسالی از برخورد من با کلمه عزت نفس میگذره بعد از اینکه برای به دست اوردن عزت نفس عذم راسخ بر کمر بستم و بعد از ۲ سالی که گذشت به این نتیجه رسیدم که اصلی و اساسی ترین منبعی که میتواند برای من و تمامی همنوعان من تصلی…

ادامه

عزت نفس

انچه در این جا درباره عزت نفس میخوانید خلاصه مطالبیست که من در این باره اموخته ام و اگر کاستی در ان میبینید ببینید و از ان بگذرید و اگر هم انتقادی دارید خوشحال میشوم در زیر مطلب یاداشت بگذارید حدود دوسالی از برخورد من با کلمه عزت نفس میگذره بعد از اینکه برای به دست اوردن عزت نفس عذم راسخ بر کمر بستم و بعد از ۲ سالی که گذشت به این نتیجه رسیدم که اصلی و اساسی ترین منبعی که میتواند برای من و تمامی همنوعان من تصلی…

ادامه